نهال و درختچه پالم لاتانیا (نخل)

قیمت نهایی :

۴۱۸.۰۰۰ تومان۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

سطل 12
جعبه 40
جعبه 45
جعبه 50
جعبه 60
جعبه 80

توضیحات محصول

نهال و درختچه پالم لاتانیا (نخل)

نظرات کاربران