نهال فوتونیا

قیمت نهایی :

۱.۳۷۵.۰۰۰ تومان۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

جعبه 40
جعبه 45
جعبه 50
جعبه 60
جعبه 80

توضیحات محصول

نهال و درختچه فوتونیا سه رنگ

نظرات کاربران