افرا سفید

قیمت نهایی :

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان

کیسه ای
حلب
نیم زباله
زباله
سطل 4
سطل 7
سطل 10
سطل 12
وصال
جعبه 35
جعبه 40
جعبه 45
جعبه 50
جعبه 55
جعبه 60
جعبه 70
جعبه 80
جعبه 100

توضیحات محصول

افرا سفید

نظرات کاربران