در حال نمایش 21 نتیجه

یاس هلندی

موجود در انبار

۳۸۵.۰۰۰ تومان۸.۲۵۰.۰۰۰ تومان

درخت مورد (تک کله)

موجود در انبار

۳۸۶.۰۰۰ تومان۱.۳۲۰.۰۰۰ تومان

نهال و درختچه مورد (چند کله)

موجود در انبار

۳.۸۵۰.۰۰۰ تومان۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

نهال و درختچه کاج نوئل

موجود در انبار

۷۷۰.۰۰۰ تومان۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

نهال و درختچه کاج ستاره ای

اتمام موجودی

۷۷۰.۰۰۰ تومان۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان

نهال فوتونیا

اتمام موجودی

۱.۳۷۵.۰۰۰ تومان۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

شمشاد طلایی

موجود در انبار

۲۳.۰۰۰ تومان۴۹۵.۰۰۰ تومان

نهال و درختچه پالم لاتانیا (نخل)

اتمام موجودی

۴۱۸.۰۰۰ تومان۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

نهال و درختچه پالم (نخل)

اتمام موجودی

۳۸۵.۰۰۰ تومان۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

نهال و درختچه برگ بو

اتمام موجودی

۴۴۰.۰۰۰ تومان۲.۷۵۰.۰۰۰ تومان

افرا سرخ مجنون

موجود در انبار

۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان۳.۸۵۰.۰۰۰ تومان

سیکاس (نخل زینتی)

موجود در انبار

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

کاج سدروس آتلانتیکا

موجود در انبار

۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان

سرو لاوسون ایتالیایی

موجود در انبار

۱.۲۱۰.۰۰۰ تومان

سرو لاوسون

اتمام موجودی

۴۹۵.۰۰۰ تومان۱.۲۱۰.۰۰۰ تومان

سرو شیراز

اتمام موجودی

۳۸۵.۰۰۰ تومان

سرو لاوسون آبشاری

موجود در انبار

۲.۴۲۰.۰۰۰ تومان

سرو نقره ای

اتمام موجودی

۲۷۵ تومان

افرا سفید

موجود در انبار

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان

افرا برگ چناری

موجود در انبار

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان

افرا سرخ سلطنتی

موجود در انبار

۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان۳.۸۵۰.۰۰۰ تومان